Asociácie IV – Hlasy, zvuky a predstava

V Angličtine existuju slová, ktoré označujú predstavu a obrazy a sú si podobné. Ide o slová “image” a “imagination”. Aj my používame termíny, ako “už sme si vytvorili obraz”, či “už máme predstavu”, no čo, ak nevidíme?

V takom prípade u človeka so zrakovým znevýhodnením zohrávajú kľúčovú úlohu ostatné zmysly, hlavne sluch. Hoci som tu už písal o hudbe, jazykoch, alebo asociáciách, ako takých, niekedy samotné obrazy o niektorých veciach nás menia.

Pamätám si na to, keď som sa chcel učiť Japončinu len kvôli jednej počítačovej hre, ktorá bola naprogramovaná v Japonsku a bola to skutočne unikátna počítačová hra pre nevidiacich. Nebol som ale jediný. Alebo keď počujem Gréčtinu, okamžite mi toto slovo navodí predstavu Grécka, gréckej mytológie, alebo aj gréckeho písma, či gréckej hudbe, kde hrá Buzuki a podobné nástroje. Gréčtinu považujem za veľmi ľubozvučnú reč, takže ďalšia predstava s Gréčtinou je spojená podobne, ako aj moje návštevy tejto krajiny. Pri Kórey to môže byť napríklad K-pop, či kórejské písmo Hangul. Pri Španielčine to môže byť hudba Latino (myslím tým ako na hudbu Latinskej Ameriky, tak aj Španielska a) a jej temperamentné rytmy. Okrem toho Španielčina znie výborne, možno oveľa lepšie, než Angličtina.

Takto sa postupne dostávam k zvukom, či hlasom. Spomeniem tu ešte jednu asociáciu, pri ktorej si väčšinou predstavujeme to najhoršie, čiže Arabský svet. Väčšine okamžite napadne to, čo počujú, či čítajú, alebo vidia v správach zo Stredného východu, či Severnej Afriky (islamistické sekty, terorizmus a iné negatívne veci). Mne napríklad na um príde arabská hudba, ktorú som voľakedy počúval. Keď teda počujem nejakú arabskú hudbu skúste si domyslieť, akú radosť pociťujem. Ak niekto napríklad počuje Staroslovančinu, môžu mu prísť na um Konštantín a Metod, či naši predkovia, ako takí. Ak niekto napríklad počuje hudbu Country, či Bluegrass, možno sa mu vybaví v hlave okrem Ameriky aj Írsko. Sú rôzne podobnosti, ktoré sú postavené na rôznych asociáciách.

Čo ale, keď počujem nejaký pekný hlas? Je to jedno, či to je spev, alebo smiech, intonácia. Nezávisí niekedy na počte hlasov, len nech sú to hlasy opačného pohlavia a potom u mňa platí to, že sa zamilujem na prvé počutie. Niekedy takéto veci skončili veľmi zle. Či to boli hlasy rôznych hercov (ale hlavne herečiek), hlasy rôznych spevačiek, alebo hlasy mojich kamarátov, ako spievajú, alebo len intonácia nejakých žien a farba hlasu vo mne vyvoláva rôzne pocity. Dokonca sa stane, že niekedy ma zaujme aj spôsob nejakého spevu, napríklad alikvotný spev. To je ten lepší prípad, preto že v Mongolsku, či v Tuve ho spievajú muži. Niekedy aj na základe textu, ktorý môže čítať muž a jedna z hlavných postáv je žena vo mne niekedy vyvolali predstavy o týchto ženách. Veď aj ja keď píšem poviedky, už mám nejaké predstavy povytvárané. Nechcem ani opisovať, aké povahy ma zvykli priťahovať, no časom sa to zmenilo. Keď sme už pri tých zmenách pamätám si, ako sa mi vybavilo isté zlé obdobie, keď som hral na klavíri jednu pieseň. Je síce pravda, že v tom čase, kedy som túto pieseň hral som nevedel, do čoho idem. Čo sa vtedy stalo, to vám nemusím rozpisovať, ale opäť sa potvrdilo za všetkým hľadaj ženu. Je ale dôležité, či tie predstavy, hlasy a spev vás naplňujú energiou, ktorá sa dá stále rozmnožovať, alebo vo vás prebúdza zlé myšlienky. Aj pri týchto veciach platí, že môžu sa tieto veci pominúť, len si ich netreba pripomínať.

A čo zvuky, ako také? Aj zvuky vytvárajú určitý obraz. Napríklad zvuk lietadla vo mne okamžite navodí predstavu cestovania podobne, ako to slovo. Takže keď vznikol letecký simulátor pre nevidiacich Eurofly, kde nevidiaci môžu virtuálne lietať po celom svete, veľmi som sa potešil. Veď s rôznymi krajinami vďaka mojim znalostiam mám pospájaných množstvo predstáv, z ktorých som zopár predstáv o niektorých krajinách už vymenoval. Alebo keď počujem zvuk arabského pohárového bubna Darbuka skúste hádať, čo mi okamžite napadne. Alebo ešte iný zážitok. V istom bare mali bubny conga (alebo kongá). Mali tam aj kravské zvonce a iné perkusie. Okamžite som začal bubnovať na congá a keďže pri kravských zvoncoch neboli paličky, musel som sa uspokojiť s rukami. Napriek tomu tie rytmy, ktoré som sa pokúšal zahrať podľa sluchu okamžite vo mne vyvolali predstavu rytmov, ako Salsa, či Plena a podobných rytmov Latinsko-americkej hudby. Tak som sa do toho obrazu vžil a hral som, až ľudia začali tlieskať. Ku mne sa pripojil aj majiteľ baru, ktorý bol tiež hudobníkom. Niekedy sa ale stáva, že určité predstavy sú okamžite pri hudbe vyvracané. Takže keď napríklad počujem zvuk indického nástroja Tabla a čínskych huslí Erhu, môže to vytvoriť niečo nové, ale už to nie je ani čínske, ani indické.

Niekedy je pre mňa vytvárať si predstavy veľmi ťažké. Takže keď počujem nejaký pekný hlas nejakého dievčaťa neznamená to, že pekná je. Alebo ako je to so zvukmi, či s hudbou, ako spomínam vyššie. V Zenovom učení platí istá vec, že naše ego si okamžite vytvára predstavy. Až nedávno som pochopil citát z knihy mrtvá mačka: “Zanechaj slová a frázy a povedz niečo.” Je pravda, že egom je pochopiť niektoré Kóany ťažké a myslím si, že takéto veci môžu cvičiť aj ľudia, ktorí nevyznávajú Budhizmus. Na internete môžete určite nájsť nejaké Kóany a pozor, skúste sa zamerať na predstavu tejto veci a nie na slová. Ide tu opäť o intuíciu a racionalita je preč. Niektorí skladatelia, napríklad John Cage sa venovali Zenu a takto rozvracali určité predstavy o hudbe, ako takej. Keďže aj ja tvorím hudbu, vyvraciam tu hlavne predsudky o rôznych národoch, či spájam nemožné. Napríklad istá pieseň, kde sa spojil operný spev s byzantskou liturgiou, no ja som k tomu pridal kórejský Rap, či japonský spev ladený počítačom. Alebo napríklad spojenie slovenského Hip-hopu s arabským Hip-hopom, alebo aj perzské s balkánskym, alebo slovenskú ľudovú hudbu s mexickým štýlom Mariachi. Áno aj takéto experimenty som robil, dokonca som skomponoval aj skladby, kde zneli rumunské vplyvy, zopár slovenských ľudových piesní s rumunskými rytmami a potom aj niečo z gorálskej hudby. Isteže, tam už nejaké predstavy sú. Dokonca som raz narazil na kombináciu cumbie so štýlom Bhangra, čiže India s Kolumbiou. To ma veľmi pobavilo, no nie každý toleruje takéto kombinácie. Ale čo, ak potom vznikne niečo nové. Napríklad v minulom storočí sa spojili grécka a turecká hudba a tak vznikli nové žánre, bez ktorých si dnes grécku hudbu nedokážeme predstaviť. Tak, ako vo vesmíre sa spája kadečo, tak aj hudba je potom univerzálnym jazykom. Je ale pravda, že niektorí sú proti takýmto rôznym kombináciám. Nuž, každí sme nejakí a každému chutí niečo iné.

Čo sa týka slova predstava, pohrajem sa hlavne s anglickými slovami, ktoré znamenajú obraz a predstavu, no majú ten istý slovný základ. Nevidiaci si môže len čiastočne predstaviť to, čo je nakreslené. Napríklad asi v čase, keď som tento článok písal som bol na istom kvíze. Ten kvíz bol pre každého a bol tam samozrejme aj obraz. Jedna z otázok bola: “Aký je to druh písma?” Tí, ktorí videli mi hovorili, že sa podobá na grécke, či arabské písmo. Ja som len tak z ničoho nič povedal, že to je hebrejské písmo, hoci som ho nevidel a skúste hádať, či som uhádol. Áno, správna odpoveď bola hebrejské písmo. Opäť sa potvrdilo, že intuícia je v niektorých prípadoch oveľa dôležitejšia, než racionalita, no len málokedy sa zvykne prejaviť. Na to, ako ju vycvičiť sa skúste opýtať tých, kto praktikujú Zen, ako spomínam vyššie.

Asociácie III – Jazyková pamäť

V predchádzajúcom článku som na záver spomenul gitaru a ukulele. Kamaráti mi povedali, že existuje dobrá veta, podľa ktorej si môžete naladiť gitaru:

Emil hodil granát do atómovej elektrárne.

Ak sa milí hudobníci a všetci tí, čo sa venujú hudbe pozrú na prvé písmenká pochopíte, že ide o tóny e h g d a e. Pri ukulele existuje veta good cooks eat a lot. Existujú rôzne jazykové pomôcky, alebo aj známe slovné spojenie Laco doma pri zapamätaní si rímskych číslic. Napríklad meno známeho anglického filozofa, pokiaľ neviete po Anglicky sa môžete naučiť tak, že si poviete v Slovenčine meno František Slanina, potom si to preložíte do Angličtiny a hneď zistíte, že ide o Francisa Bacona.

Môžem tu uviezť zopár jazykových príkladov. Napríklad v románe keď báčik z chochoľova umrie od Martina Kukučína sú dve postavy: Ondrej Tráva a Aduš Domanický. Dostali sme na hodine Literatúry úlohu, kde sme mali zistiť, čo prezrádzajú priezviská postáv o samotných postavách, čiže Tráva a Domanický. Mnoho z mojich spolužiakov správne predpokladalo, že Tráva predstavuje niečo, čo sa stále rozvíja, rozrastá a je všade a je jej dosť. Na priezvisko Domanický nie a nie prísť. Keď ma pani profesorka vyvolala, nachvíľu som si to priezvisko prehral v hlave, potom zo mňa vyšlo: “Domanický? Doma nič! Čiže, nemá doma nič.” Ak si chcete prečítať tento román, môžete ho nájsť napríklad v zlatom fonde denníka Sme.

Ďalší príklad sa dotýka hudby. Raz som si nevedel zapamätať enharmonické zámeny, napríklad ceses, gisis a podobné veci. Vtedy mi pomohli názvy tónov c, cis a čo bude nasledovať ďalej? Predsa cisis, čiže tón d. Alebo a, as, asas, čo je tón g.

Sú ale situácie, kedy vám pomôže napríklad podobný cudzí jazyk, aký ste sa práve učili. Napríklad učili sme sa o alternatívnych školách na pedagogike. Mali sme si zapamätať, z čoho je odvodené slovo “alternatívny”. Toto slovo je odvodené od latinského slova “alter”, čo znamená “iný, druhý”. Pri tom mi pomohlo to, že v Taliančine existuje slová “altro” alebo slovo “altra”, čo znamená to isté, ako slovo “alter”. Veď Románske jazyky, do ktorých patrí aj Taliančina vznikli predsa z latinských dialektov. V Španielčine existujú slová, ako “otro”, “otros” a podobné slová, takže som si hneď toto slovo zapamätal.

Existujú ale situácie, keď si tieto slová zapamätáte na základe podobnostiach, ktoré vôbec nemusia mať nič spoločné, len slová, pozrite príklad s ladením strún na gitare na začiatku článku. Raz som si nevedel zapamätať meno istého japonského autora. Autor sa volá Masahisa Goi. Vtedy mi napadla jedna smiešna slovná hračka v akomsi zvláštnom anglickom slangu: Masa, he is a goy. Kto vie po Anglicky, určite tomu rozumie, no chcem tu zdvôrazniť, že proti Židom a Gójom nič nemám. Možno aj na základe týchto podobností vznikajú rôzne detské prekáračky, možno aj nejaké asociácie. Pamätám si, že raz som vymýšľal rýmy pre istú pieseň v Angličtine. Tam som použil asi túto slovnú hračku, ktorú vám rovno preložím:

Christy, tvoje meno je, ako Kresťanstvo. Mimochodom meno Christy, čiže Kristína znamená Kresťanku.

Teraz prejdem na niečo humorné. Začnem istou skratkou v Angličtine, ktorú môj kamarát vysvetlil svojmu otcovi, ako “vitajte na Facebooku”. Tí, ktorí viete po Anglicky skúste si preložiť túto vetu a potom napíšte začiatočné písmená slov. Vznikne vám trojpísmenová skratka, ktorá znamená niečo úplne iné, čo radšej tu prekladať nebudem. Môj kamarát mal túto skratku napísanú na tričku. Čo sa stalo s tým tričkom, domyslite si. Dokonca aj skratka VC sa dá použiť, ako nadávka v istom jazyku, no musíte zobrať do úvahy slabiky a nie slová.

Niektorí ľudia zvyknú používať, pokiaľ komunikujú s cudzincami technický preklad. Pamätám si na čudné vety môjho kamaráta, ktorý cez istý prekladač preložil do Slovenčiny také veci, ako napríklad to, že používa počítač s čeľusťami, pri čom anglické slovo pre čeľuste znamená aj názov programu, ktorý nám číta to, čo je na obrazovky. Ide o názov softvéru, nie o typ. Môžete si to vyskúšať tak, že dáte celú vetu preložiť, alebo celý text zo Slovenčiny do Angličtiny, potom opäť do Slovenčiny, alebo aby to bolo oveľa zaujímavejšie do iných jazykov a vyjde vám z toho veľká somarina. Zaujímavé situácie sme zažili s kamarátom, keď som sa pokúšal preložiť texty K-popu. Existovali totiž preklady texty Kórejského Popu do Angličtiny, takže sa zdalo, že som mal uľahčenú prácu. No, kto vie, čo by ste si povedali na to, keby sa vám objavilo v prekladanom texte, že sa vám fajne vyvetralo. Celý kontext tejto vety ale znel, ako som neskôr na to prišiel tak, že ma rozpaľuješ. V Angličtine napríklad existuje fráza, že pršia mačky a psy, zatiaľ čo my používame termín, je počasie pod psa. Sú aj iné humorné situácie, kedy v jednom jazyku môžu niektoré slová mať síce rovnaký význam, no v inom jazyku tie významy môžu byť už trochu odlišné. Pokúšal som sa túto zaujímavosť vysvetľovať na mojom anglickom blogu.

Uvediem tu pár zaujímavých príkladov:

  • Odpočívej v pokoji – táto veta sa prekladá do Angličtiny, ako Rest in peace, ale môžete ju preložiť aj, ako relax in room.
  • Som z východu. Táto veta znamená, že ste napríklad z východu Slovenska, čiže preklad by mohol znieť ‘I am from east’, alebo ešte lepšie ‘I am from eastern Slovakia’, ale pre humor môže znieť ‘I am from exit’.
  • Párek milenců – Toto slovné spojenie by sa mohlo do Angličtiny preložiť aj, ako ‘few lovers’, ale niekedy ho môžete preložiť aj, ako ‘sausage of lovers’.

Niekedy aj pri rôznych dialektoch môže pomôcť už len sama podobnosť slova. Napríklad v egyptskej Arabčine sa povie moje srdce albi (elbi). V klasickej Arabčine sa toto slovo povie qalbi, za to v Alžírsku a krajinách Arabského zálivu sa stretnete zo slovami galbi a gelbi. Pri Arabčine platí ale to, že znak, ktorý sa číta, ako u sa môže čítať aj, ako o. Napríklad slovo šokran, čo v Arabčine znamená ďakujem. Pri tonálnych jazykoch, ako je napríklad Čínština treba dávať pozor aj na tóny slabík. Už som na tomto blogu, ako aj na iných písal, že slabika “ma”, môže znamenať v závislosti na tónoch v mandarínskej Čínštine koňa, konope, matku, nadávku a otázkovú slabiku? A čo vo Švédsku? Tam, keď nejaké slová poviete s inou melódiou, nebudú vám rozumieť. Preto aj ja sa snažím zapamätať, kto ako intonuje, aké tóny používa, či dokonca aj farbu hlasu. Niekedy aj rôzne cudzie prízvuky stoja za to, aby sme si z toho nerobili žarty. Príkladom budiž známi kamaráti poľovník a Maďar. Určite viete, na čo myslím. Alebo keď som sa snažil imitovať Nemcov, ktorí rozprávajú po Česky. Mimochodom, keď už sme pri tých nemecko-českých vzťahoch, nájdite si, pokiaľ budete mať čas na Youtube Alles gute. To je príklad typickej jazykovej satiry.

Ak naberiete odvahu a poviete aspoň niečo v cudzom jazyku krajiny, kde sa nachádzate (napríklad aj základné vety), domáci sa potešia. Je to podobné, ako keď som sa naučil egyptské piesne a spieval som ich v Egypte. Háčik je ale v tom, že rozumiem len niektorým slovám z egyptskej Arabčiny. Vrátim sa ale ku istej dovolenke. Jedna z učiteliek v škôlke ma naučila nejaké grécke frázy, ktoré som medzi časom trochu skomolil. Napriek tomu som si opäť na ne spomenul. Keď som sa rozprával z členkami istej vokálnej skupiny prekvapilo ma, že jedna z nich ovládala nejaké grécke frázy. Boli to samozrejme obyčajné frázy, ako napríklad dobrý deň, dovidenia, či ďakujem veľmi pekne. Počas mojej druhej návšteve Grécka, kde som bol s mojimi starými rodičmi a mojim bratrancom spomenul som si práve na poslednú menovanú frázu v Gréčtine. Tak som povedal môjmu bratrancovi, ktorý z čašníkom komunikoval po Anglicky, že mu na záver poviem niečo v Gréčtine, že sa mu poďakujem. Takže keď sme sa lúčili, povedal som čašníkovi: “Efcharisto para poli.” Bol prekvapený a potom mi odpovedal: “Para kalo.” Pre istotu moja babka zistila s mojim bratrancom, či som nepovedal nejakú hlúposť, ale nepovedal som. Je možné, že som to skomolil a mimochodom neprípomína vám grécke slovo pre ďakujem “efcharisto” ešte. Ak hádate slovo eucharistia, hádate správne.

Asociácie II – Hudobný sluch

Konečne nadišiel čas, kedy vyvrátim predsudky voči mne. Niektorí z vás tvrdia milí čitatelia, že vraj mám absolútny sluch. Nuž, keby som ho mal, potom úplne každý tón by som vedel dokonca aj v disharmonických akordoch pomenovať, či dokonca povedať číselne frekvenciu, alebo počet úderov za minútu. Ja si o tom myslím niečo úplne iné.

Ako som už spomínal v predchádzajúcich článkoch, je to hlavne o predstave. Keď som bol malý, skúšal som si hrať na mojich klávesoch rôzne akordy a melódie rôznych piesní podľa toho, ako zneli. Vtedy som nevedel dokonca ani tóny, či akordy pomenovať, nehovoriac o tónoch, takže napríklad “dur, mol, c, cis, či ges” pre mňa boli neznáme pojmy. V jednom rozhovore som moderátorovi povedal, že som si bez pomenovania podľa sluchu a podľa rôznych piesní zapamätával rôzne tóny, či akordy a melódie. Pri populárnych piesňach to nie je žiadny problém, keďže mnohé z piesní môžu mať rovnaký sled akordov. Ako príklad môžem uviezť piesne Danza Kuduro, Žijeme len raz a dragostea din tei. Tí, ktorí sa venujú hudbe si všimnú, že sa tam opakujú rovnaké akordové postupy. To som si overil na mojom vreckovom syntetizátore, kde som naprogramoval tie akordy a potom nahral už len melódiu. Toto som robil pred tými, ktorí neverili, že toto dokážem na takej hračke, ktorá vyzerala skutočne strašne. Sotva som začal postupne programovať melódiu, jeden z mojich kamarátov si uvedomil, že mu niečo tá pieseň pripomína. Ako som programoval paterny ďalej už vedel, že sa jedná o pieseň dragostea din tei od moldavskej skupiny Ozone. V prípade tónin, či tónov môžu pomôcť podobné piesne, ktoré sú v rovnakých tóninách a potom si takto rozvyniete pamäť. Opäť si takto asociujeme rôzne podobnosti vrámci hudby. Alebo ako deťom si stačí asociovať durový akord s veselým, mólový so smutným a opäť je tu ďalšia asociácia pre rozlýšenie akordu. Niekedy stačí len trochu experimentovať a na postupné veci prídete sami. Nemusíte mať ani klavír. Stačia vám niekedy klávesy a niekedy vám môže pomôcť aj to.

Ku klávesom sa ešte vrátim. Pri tempe pomôže aj základná matematika. To isté platí pre rytmus. Napríklad počítal som sekundy. Vedel som približne, ako znie rytmus s tempom 120 úderov za minútu. Potom už len stačilo vydeliť číslo 120 číslom 2 a už tu máme 60. Píšem zatiaľ o štvrtinových rytmoch, napríklad 4/4, či 3/4 rytmoch. Prvé číslo prezrádza počet samotných nôt. Niektoré elektronické hudobné nástroje napríklad používajú šestnásť šestnástiniek, čo je tiež 4/4 rytmus, akurát najmenšia nota je tam šestnástina. Hudobníci určite rozumejú, na čo narážam a tí, ktorí sa venujú elektronickej hudbe určite tiež. Problém nastal, keď došlo na 7/8, či 9/8 rytmus, ktoré sa používajú napríklad v balkánskej tradičnej hudbe. Vedel som podľa posledného čísla, že hlavnou rytmickou hodnotou nie je štvrťová nota, ale osminová. Ale, určite existuje množstvo spôsobov, ako na tento rytmus. Aj tu môže pomôcť hudobná matematika, takže si predstavte príklad, ktorý bude jednoduchý a jeho výsledok bude 7. Najlepšie by bolo, aby obsahoval len dve čísla, nie tri. Pre tento príklad odporúčam model 4+3, alebo 3+4. Pri 9/8 rytme, ktorý nezodpovedá modelu 3+3+3 použite 4+5 a už máte nepravidelný rytmus.

Keď som už pri etnickej hudbe, nové klávesy majú funkciu prelaďovania do rôznych stupníc. To radšej na klavíroch neskúšajte. Musel som raz niekoho upozorniť, nech klavír radšej neprelaďuje do perzských stupníc. Arabské a perzské stupnice obsahujú totiž štvrťtóny. Je to niečo, čo opäť naša hudobná terminológia nepozná. Poznáme len celé tóny a poltóny, zatiaľ čo napríklad kultúry vo východných krajinách môžu mať aj tóny, o ktorých nevieme takmer vôbec nič. Keď som si totiž preladil klávesy do arabskej stupnici pochopil som, že skutočne niektoré tóny nedokáže naša západná hudobná terminológia jednoducho vysvetliť. Preto, keď sa zopár mojich kamarátov dozvedelo, že sa zaujímam o arabskú hudbu mi okamžite spomenuli štvrťtóny a ja som sa im pokúsil zaspievať aj nejaké melódie, kde štvrťtóny boli použité. Niekedy si opäť stačí nejaké tóny predstaviť v rôznych piesňach, prípadne celú melódiu a potom dokážete aj štvrťtóny zaspievať.

Pri hudobných stupniciach ešte ostanem. Ako som spomínal, na mojom keyboarde som si prepol  ladenie na arabské, ktoré sa nevyskytuje v našej západnej klasickej hudbe, dokonca sa veľmi dobre hrá len s jedným akordom. Čo sa ale stane, keď namiesto bielych klávesov použijete čierne? To isté platí aj pre klavír. Ak sa započúvate zistíte, že všetko znie, akoby spolu, všetko so všetkým súvisí. Takejto stupnici hovoríme pentatonika, čiže päťtónová stupnica. V tomto prípade mi pomohla hlavne intuícia a tá sa ukázala aj pri výbere stupníc na mojom keyboardu, kde som mal okrem rovnakého temperamentu, pytagorovskej stupnici, či už spomínaných arabských aj takzvané čisté ladenie. Stačilo si zahrať jeden akord a všetko spolu znelo. Akoby to bola nejaká vibrácia, ktorú zaregistrujú len vaše uši. Všetko začalo byť, akoby spojené. Pri tom tóny akordu boli C, E a G, aj keď už trochu inak naladené. Pre mňa z toho vyplýva, že ja len dobre počujem a absolútny sluch nemám. To, že niekto spieva úplne falošne nemusí znamenať, že má problém s hudobným sluchom. Veď aj ja, keď niekedy spievam v nahrávkach vo viacerých hlasoch spievam veľmi zle. Niekedy stačí obyčajné prepojenie mozgových hemisfér, rôzne asociácie a jednoduchosť a môžete si takto uľahčiť niektoré hudobné postupy. Za to stojí ešte jeden príklad. Voľakedy som skúšal hrať na gitare, ale nevedel som, ako na to. Potom na ktoromsi videu som sa dozvedel, že pre akordové hmaty treba struny chytať bližšie ku ladiacim kolíkom. To mi vôbec nenapadlo a hoci som už vtedy mal aj ukulele pochopil som, akú chybu som robil. Práve táto jednoduchosť mi pomohla, hoci ubehli po tejto udalosti dobré tri roky. Potom mi niekto povedal, že na Ukulele sa dá naučiť veľmi rýchlo hrať. Vedel som, že na Ukulele sú inak naladené struny, dokonca akoby do akordov a tak som použil to, čo som sa naučil pri mojej skúšobnej hre na gitare, čiže to, že treba chytať akordy bližšie ku tónom, do ktorých sú struny naladené a tak som sa veľmi rýchlo naučil hrať základné akordy na Ukulele, potom aj ostatné akordy. Čiže, jednoduchosť sa určite vypláca pri hre, či je to gitara, alebo klavír.

Niečo o zdravotne znevýhodnených

Občas sa stáva, že na sociálnych sieťach na internete, ako aj na rôznych internetových blogoch nájdeme aj niečo zaujímavé. Veľa ľudí si myslia, že internet je dobrá úľava a môžu takto šíriť rôzne hlúposti, či po sociálnych sieťach, či na fórach, alebo na blogoch. Nechcem sa chváliť, ale ja k takýmto ľuďom nepatrím. Aj ja som občas stváral na internete hlúposti, ale to už bolo poriadne dávno. Oveľa lepším spôsobom je vylievať sa do denníka, či ako mi niekto raz povedal, použiť zlú energiu na vytvorenie niečoho dobrého, napríklad niečoho, čo môže súvisieť s písaním, či skladaním hudby a pod.

O tom by sa tiež dalo mnohé napísať. Prejdem ale na hlavný príspevok, ktorý asi pred štyrmi dňami na Facebooku uverejnila moja kamarátka. Tu je jeho znenie:

Pre tých čo plačú pre každú blbosť. V prvom rade by som vám objasnila aké sú skutočné problémy v živote, aby si niektorý uvedomili že dorezať sa žiletkou kvôli tomu že vás necha/la frajer/ka je totálna blbosť. Pokračovala by som tým aby ste si vážili to že ste zdravý. Lenže niektorý si to nevážite, kamarát vás natáča na kameru a vy skočíte pod prichádzajúci vlak ktorý prejde ponad vás. Potom sa postavíte dobehnete na perón tlapnete si s kamarátom a pritom sa tvárite ako majstri sveta. Raz sa môže stať že vám táto “ frajerina ” nepodarí a prídete o končatinu a do konca života si budete vyčítať že ste urobili takú hlúposť. Ak prídete pod tým vlakom o život, ten ktorý stál za kamerou si bude celý život klásť za vinu vašu smrť. Bude žiť s pocitom že keby vás nenatáčal, ale zastavil dnes ste mohol byť živí a zdravý. Môže sa stať že si zo zúfalstva siahne na život aj on. A nie jedna ale rovno dve rodiny prídu o svojích najbližších Už nikdy nebudú žiť tak šťastne ako keď ste boli nažive. Česť výnimkám ktorý pomáhajú slabším a tým ktorý potrebujú pomôcť. Vážte si to čo máte že sa ráno postavíte na vlastné nohy a prejdete bez pomoci iného kam chcete, že si sami urobíte jesť a nakŕmite sa , že si máte z čoho pripraviť to jedlo, že môžete dýchať bez prístrojov, že vidíte a počujete svojich blízkych. Vážte si život a zdravie nie je samozrejmosť. Koľko ľudí by chcelo ešte žiť a tešiť sa so svojou rodinou a kamarátmi žiaľ nie je im to dopriate. A vy si siahnete na život kvôli hlúposti a svojim odchodom ublížite mnohým ľuďom. Koľko ľudí by chcelo stáť na vlastných nohách a nesedieť na vozíku, a vy sa rozhodnete skočiť šípočku do vody kde je voda po členky a samí kameň po skoku na sto percent skončíte na vozíku vlastnou hlúposťou . Keď ste zdravý využite to nasledovne: pomáhajte inak obdarením, prímite medzi seba inak obdarené deti a inak obdarených dospelých, a berte ich ako zdravých. Nikto z nás nevie či o minútu nebudeme v ich koži. Zakončím to tým že pokiaľ má niekto hendikep od malička alebo po úraze nepomôže mu keď sa bude ľutovať sám ani ľútosť druhého.

Bohužiaľ, niektoré veci sa z toho týkajú aj nevidiacich. Je niečo iné, keď nevidiaci majú strach z toho, že niečo pokazia a iné, keď sa ľutujú, ako napríklad istý bloger. Nechcem ani vedieť, čo si ľudia (bez rozdielu) myslia o tomto prípade. Radšej je treba ukázať to lepšie. Ďalšia z mojich kamarátok hovorila o svojom nevidiacom kolegovi, ktorý si neuťahuje len zo seba, ale aj trochu z iných. Okrem toho ak je nejaký problém, vo väčšine prípadov je možné nájsť aj alternatívne riešenie. Príkladom môže byť moja príhoda so Spotify. Keď som vtedy písal tento článok, ani som netušil, že na Spotify narazím na niečo, čo istý Youtube kanál odstránil a bolo to veľmi vzácne. Alebo ešte iný prípad Euro peňazí. Voľakedy som nevedel rozpoznať ani bankovky. Tie nové sú už prístupné a opäť vďačím za to mojim kamarátom a spoločnými silami sme prišli na to, čo ktorá bankovka znamená. Len treba byť pozorný, preto že sa stalo, že niekto mi dal namiesto päťdesiatky päťku. Bol to môj kamarát a spravil to naschvál. Alebo ešte iný prípad, Živá knižnica Jún 2018. Tam som chcel ukázať, čo všetko nevidiaci môžu dokázať, hoci majú určité výhody a nevýhody. Takto sa opäť dostávam ku zdravotne znevýhodneným ľuďom. Spomenul som si v čase, kedy tento článok píšem na to, ako sluchovo znevýhodnení vytvárali filmy.

Určite si poviete, že keď prišli o sluch, majú oveľa lepší zrak. Niektorí ľudia si o nevidiacich myslia, že všetci tí, čo stratia zrak majú automaticky absolútny sluch. V oboch prípadoch platí vec tréningu a nácviku, hlavne toho, čo máme. Ak ale niečo zaváňa samovraždov, to je veľmi zlé a potom to buď treba riešiť s odborníkom, alebo…. radšej nechcite vedieť výsledok. Niekedy nezvykne pomôcť ani poriadna práca, aby na tieto veci človek nemyslel. Počul som o prípadoch, kedy matky prišli o svoje deti a ako to nimi otriaslo.

Na záver by som sa chcel poďakovať Viktórii Popovičovej, ktorá uverejnila takýto nádherný príspevok na svojej časovej osi.

Prípad Spotify, alebo o opätovnom vyhľadávaní kvalitnej hudby

Potom, čo som bol po páde Tapin rádia, ako hovorím na odkaz zháňania hudby po Youtube, narazil som vďaka rôznym kamarátom a článkom na Deezer a Spotify. Pri týchto aplikáciách sú rôzne výhody a nevýhody vrámci prístupnosti. Tie tu ale rozoberať nebudem.

Služba Spotify ma veľmi potešila. Začal som si vytvárať vlastné prehrávacie zoznamy (playlisty), dokonca aj na základe rôznych odporúčaní vrámci mnou vytvoreného playlistu. Keďže to nebolo žiadne rádio a klávesové skratky som sa rýchlo naučil, mohol som si prepínať medzi rôznymi skladbami a vyhľadávať nové hudobné kusy, dokonca aj z našej krajiny. Možno aj kvôli tomu som si uvedomil niektoré veci v hudbe. V hudbe, ktorá je označovaná, ako Latino prevláda Reggaeton, známy štýl hudby z Portorika a trochu ma to začína zlostiť. Oveľa radšej preferujem Salsu, Merengue, Cumbiu, ako aj Mariachi, Bandu, či Norteño, ale moderné hlúposti zo španielskeho sveta dennodenne valcujú naše hitparády. Tým nechcem tvrdiť, že Reggaeton nemusím. Je to hlavne o tom, že príliš mnoho nám škodí. Čo sa týka kórejskej populárnej hudby, ku ktorej sa opäť vraciam po dlhom čase uvedomil som si, že Južná Kórea ma oveľa viac priťahuje, než Japonsko a Taiwan vrátane populárnych scén ázijského obchodného biznisu. Čo je ale u mňa úplná novinka, prišiel som na chuť kórejskej tradičnej hudby, aj keď už oveľa skôr, no záujem stále pokračuje. Neprestal som zbierať rôznu hudbu z hudobných destinácii, kde som hudobne cestoval. Takže občas si vypočujem aj niečo z Bulharska, či Južnej Kórey, Iránu, ale opäť sa začínam vracať do starých  gréckych časov. Pozor, myslím na časy, kedy sa grécka hudba dala počúvať. Teraz sa už aj grécka kultúra začína modernizovať.

Ak si niečo prajeme, tak to aj dostaneme. To sa potvrdilo pri Eurofly, či pri Spotify. Je síce pravda, že hudbu sťahovať zatiaľ cez Spotify nemôžem, no uspokojím sa zatiaľ aj s počúvanou hudbou, čo je u mňa niečo nové. Možno je to preto, preto že nechcem patriť k ľuďom, ktorí z internetu berú, ale hlavne dávajú na internet. Platí to aj pre sociálne siete, kde zvyknem zdieľať moje hudobné kolekcie. Možno takto prebudím nový záujem u ľudí zaujímať sa aj o iné národy napriek hlúpym predsudkom, ktoré máme. Áno aj ja som mal niektoré predsudky a netýkalo sa to iba hudby. Bola to chyba, ale život ide ďalej. Veď od istého času sa mi napríklad sprotivil operný operný spev, či klasická hudba. Postupne jej ale opäť prichádzam na chuť, no snažím sa hlavne dozvedieť, aké kompozície novodobí skladatelia zvyknú komponovať pre klavír. Hudobné inšpirácie sa opäť začínajú množiť.