Hong kong povstal

V posledných týždňoch sa v médiách objavili správy o demonštráciách v Hong kongu. Demonštruje sa proti tomu, aby trestne stíhaní väzni boli vydaní späť do Číny. Medzi týmito väzňami sú ale ľudia, ktorí v skutočnosti nič neurobili.

Spravili ale niečo pre Čínu, čo sa samozrejme Číňanom nepáči. Medzi nimi sú aj ľudia, ktorých v Číne čaká mučenie, väzenie a ešte niečo horšie. Áno, ide o odber orgánov, ktorému čelia praktizujúci cvičenia Falun Gong. Čo je to za cvičenie, písal som tu už. Môžete si o tomto cvičení nájsť na internete aj vy, ale pozor, nie na stránkach čínskej ambasády. Čínska ambasáda o tomto hnutí šíri veľmi zlé správy, správy plné nenávisti a zloby. Kresťanov to samozrejme nemusí zaujímať až do chvíle, dokiaľ sa ČKS nezačne montovať do pápežových vecí. Áno, ČKS chcela zasahovať do vecí Kresťanstva. To, ako čínska vláda “miluje” Kresťanstvo je dobrým príkladom blokovanie kupovanie biblie cez internet. Čo sa týka Ujgurov, či Tibeťanov, tí tiež vedia povedať svoje o čínskej vláde a niektorí Ujguri sa dostávajú do extrémistických islamistických skupín, zrejme kvôli politike ČĽR. Čo sa týka Tibeťanov, tí našťastie utekajú do Indie, ale v Indii žijú všetci mierumilovným životom? O tom, ako sa tam zaobchádza s Kresťanmi a Kašmírmi sa dá mnohé napísať. Kašmír tu nespomínam iba tak. V týchto dňoch aj o Kašmíre sa mnohé zlé tvrdí.

Vrátim sa ale do bývalej britskej kolónie Hong Kong. Čakal som, že povstane najskôr Taiwan, preto že ten pod Čínu patriť nechce. Samozrejme, Čína si o Taiwan nárokuje, ale Hong Kong a Macao čiastočne patria pod Čínu, hoci zatiaľ majú štatút nezávislých území. Taiwan našťastie stále vzdoruje. Skutočnosťou je aj to, že v troch zmienených krajinách sú voľne prístupné správy, ktoré v Číne nie sú prístupné, napríklad spravodaj Epoch times. Píšu ho ľudia, ktorí museli pred čínskym režimom odísť do New Yorku. Ďalší fakt je používanie tradičných čínskych znakov. V ČĽR rovnako, ako aj v Singapure (ten našťastie nepatrí Číne) používajú zjednodušené čínske znaky, ktoré vytvorili čínski Komunisti. Napriek tomu protesty nemusia vyriešiť nič. Keď sa ale protesty na Tchien-an-mene nevydarili, snáď Hong Kong bude stačiť.

Je síce malá nádej a ČĽR chce udrieť na Hong Kong. Rovnako aj Taiwan jez ČĽR vystrašený. Napriek tomu verím, že raz sa veci pohnú dopredu a perzekúcie, či odbery orgánov nevinných ľudí ustanú.

Niečo o uhorskom jazyku

Názov Uhorska sa v ostatných jazykoch nezmenil. V našom jazyku ale áno. Určite tušíte, o akom jazyku budem písať. Áno, pôjde o Maďarčinu, jazyk Uhorska a jazyk v Strednej Európe, ktorý nepatrí do Indoeurópskej jazykovej rodiny.

Maďarčina patrí medzi Uralske jazyky do Ugrofínskej jazykovej vetvy, do Ugrickej skupiny. Pozor, s Fínčinou tento jazyk má spoločné iba zvuky, aj keď v Chantčine a Manštine sú nejaké slová, ktoré sú príbuzné s Fínčinou. Chantčina a Manština patria do tej istej skupiny, ako Maďarčina. Maďarčina kvôli kontaktom s inými národmi absorbovala do svojho jazyka slová z iných jazykov. Vďaka tomu, že starí Maďari sa kontaktovali svojou cestou do strednej Európy z iránskymi Skítmi, či s rôznymi turkickými kmeňmi, nájdeme v Maďarčine množstvo slov, ktoré majú turkický, či iránsky pôvod, neskôr aj slovanský. Ale ktoré slová majú Ugrofínsky pôvod? V Maďarčine sa povie ryba hal. Vo Fínčine kala. Dokonca aj niektoré čísla majú ugrický (alebo Ugrofínsky) pôvod. Napríklad kettő v Manštine kitig, három v Manštine churum. Mnoho slov má v Maďarčine, ako som už spomínal iránsky pôvod, napríklad mlieko sa povie v Maďarčine tej, v Perzštine dáje a číslo tisíc (ezer) je z perzského hezar. Ide predovšetkým o poľnohospodárske pojmy. Čo sa týka turkických jazykov, slovo alma je dobrým príkladom. Alma v Maďarčine znamená jablko a v Turečtine sa jablko povie elma, čiže opäť ide o poľnohospodárske výrazy. Niektoré z nich majú dokonca slovanský pôvod vďaka obsadenie slovanských území Maďarmi. Napríklad hrable sa v Maďarčine povedia gereblye, kosa sa v Maďarčine povie kasza a pre dvor majú Maďari slovo udvar.

Mimochodom ak viete po Maďarsky, povedzte si dni v týždni v Maďarčine a s prekvapením zistíte, že mnohé slová pre dni v týždni majú slovanský pôvod.

V Maďarčine sa slová tvoria úplne inak, ako v Indoeurópskych jazykoch. S Fínčinou Maďarčina má spoločné iba niekoľko slov. Čo sa týka Maďarov a Húnov, Húni boli turkickým národom, pri čom Maďari sú Ugrickým národom, hoci majú nejaké turkické slová vo svojom jazyku.