Bulharčina: pokračovateľ Staroslovienčiny

Keď Frankovia začali brojiť proti žiakom svätého Cyrila a Metoda, mnoho Cyrilových žiakov odišlo na územie Bulharska. Tam vytvorili z Hlaholiky nové písmo Cyrilika. Toto písmo poznáme aj pod iným menom, “Azbuka”. Keďže som sa istý čas venoval aj bulharskej kultúre, prečo by som mal vynechať Bulharčinu? Bulharčina patrí medzi Slovanské jazyky do Indoeurópskej jazykovej […]

Read More Bulharčina: pokračovateľ Staroslovienčiny

Kóreománia pokračuje: Objavy po roku 2015 a čudné znamenia

Ak niečo pokračuje, muselo to mať aj svoj začiatok. Prečítajte si ak chcete môj predchádzajúci článok o mojej Kóreománii. Minulý rok som napísal o mojom záujme o Kórejskú kultúru článok na tomto blogu. Ako už viete, záujem o Kórejcov a všetko, čo s nimi súvisí neskončil. Dokonca nabral minulý rok aj iný rozmer, alebo zažil […]

Read More Kóreománia pokračuje: Objavy po roku 2015 a čudné znamenia