Programovanie, či budovanie

Prečo som voľakedy chcel programovať? Prečo som rád hral počítačové hry, kde sa niečo vytvára a stavia? Prečo niektorí ľudia vytvárajú robotov? Odpoveď na tieto otázky a mnohé iné môžete nájsť práve tu. Ide tu o istú asociáciu, ktorú si človek vytvára. Niektoré deti možno ešte stále hrajú Minecraft. Aj nevidiaci majú podobné hry. Istý […]

Read More Programovanie, či budovanie

Asociácie

Asociácie môžu byť rôzne. Niektorých sa ani nedá zbaviť. Ako príklad tu stojí istý zážitok. Objednal som si šamanský bubon a ukázal som to mojej kamarátke, ktorá je Kresťanka. Vysvetlil som jej, že takéto bubny sa nepoužívajú iba v Šamanizme. “Skús si to predstaviť.” Povedal som jej. “No, keď už viem, že tento bubon je […]

Read More Asociácie