Slová a ich moc

Po dlhšom čase som tu opäť s niečim, o čom mnohí tušíte. Možno vám to pripadá, akoby som nosil drevo do lesa. Opakovanie je ale matkou múdrosti a história by mala byť ponaučením.

O tom, že slová majú obrovskú moc a že sa stávajú aj akousi prekážkou pre dosiahnutie osvietenia, životnej harmónie som sa už napočúval dosť. Zenoví majstri radia zanechať slová a vety tak, ako sú. Don Miguel Ruiz vo svojej knihe Štyri dohody píše tiež o tom, akú moc majú slová. O tom by nám vedeli povedať aj rozprávky, napríklad rozprávka Traja zhavranelí bratia. Stačí, ak niekto niekoho slovo ovládne a jeho kliatba môže postihnúť napríklad aj národy. O tom, aké môžu byť slová dobré aj zlé možno mnohí z vás zažili či v osobnom živote, alebo na internete na sociálnych sieťach, kde ľudia si myslia, že môžu skryť svoju totožnosť. Kamarát mi ale vysvetlil, že to nie je celkom možné a vaše počítače ľahko môžu nájsť a ak ste spravili niečo proti našim zákonom, máte po chlebe.

Čo ale, ak v osobnom živote poviete niekomu slová, ktoré by ste neskôr mohli ľutovať? Mnohí múdri poukazovali na to, že slová sú veľmi silnou zbraňou, dokonca sú oveľa silnejšou zbraňou, než meče, rakety, pištole, či obyčajný výprask. Ak sa niekto z vás zaujíma o históriu a mnohí sa zaujímate aj o druhú svetovú vojnu, tak určite viete, že stačilo len slovo a mnoho ľudí zomrelo iba preto, že boli iného národa. Ak hádate Hitlera a Židov, hádate správne. Tieto veci spomínam tu aj z tohto dôvodu, že na internete sa môže ocitnúť kadečo a môžu týmto slovám, vetám, či textom sadnúť na lep ľudia, o ktorých som bol presvedčený, že vedia racionálne uvažovať.

Ak sa slová opakujú veľmi často, stratia už svoju moc. Sú ale jazyky, kde jedno slovo môže mať množstvo významov, napríklad slovo “keyboard” v Angličtine môže znamenať, ako počítačovú klávesnicu, tak aj klaviatúru na hudobných nástrojoch. Niekedy stačí zmeniť dĺžku samohlásky, napríklad v pri slovách sud a súd, či ak vetu poviete rýchlo, že ju druhá strana sotva počuje, okamžite môže dôjsť ku nezhodám. Sú ale jazyky, kde už tón hlasu môže narobiť problémy, napríklad v Čínštine slovo pre “lotos” môže s iným tónom znamenať aj slovo “milovať”.

Niekedy sa môžete aj hrať so slovami, aby ste trochu odpútali pozornosť strany, ktorá tie slová počúva, či číta. O tom svoje vedia spisovatelia. Mimochodom slová súvisia aj s politikou. Mnohí rozprávajú iba to, čo chcú ľudia počuť, ale iné budú konať. Veru, treba so slovami narábať múdro a opatrne.

Čo to je spoza auditória

Už dlhšie som sa pohrával s myšlienkou opísať hlasy niektorých slovenských hercov a herečiek. Nechcem tu nikoho šetriť a viem, že keď si niektoré z týchto príspevkov prečítajú, možno sa im to páčiť nebude. Ide tu ale o hlasy rôznych hercov, ako som spomínal. Keďže nevidiaci zvyknú počúvať aj hovorené slovo, zameral som sa aj na rozhlasové hry, kde ľahko spoznám, kto je kto.

Môj prvý záujem o cudzie hlasy začal práve vo chvíli, kedy som počul rozhlasovú hru Pán prsteňov, ktorú vysielal Slovenský rozhlas a Rádio Twist. Už tam som sa dozvedal, kto je kto a môj záujem o rôznych hercov začal rásť, myslím hlavne o ich hlasy. Ako vidiaci sa zaujímajú o výzor herca, či herečky, tak u nevidiaceho je to práve hlas. Nebyť tých rozhlasových hier a toho, že som začal počúvať rádia, ako rRádio Devín kto vie, či by som narazil na tieto veci. Na druhej strane som možno narazil aj na nejaké hry z rádia Twist, keď ešte toto rádio fungovalo. To som ešte nič o počítačoch, či internete nechyroval a teraz je to veľká škoda. Pre informáciu, boli to roky 2001 až 2002, kedy sa toto všetko začínalo. V týchto rokoch sa taktiež začínal aj záujem o etnickú hudbu u mňa rozvíjať, z čoho vyplýva, že to bolo veľmi zaujímavé. Ako málo som vtedy vedel.

Rozhlasové hry som si často nahrával aj cez seba. Je to pochopiteľné, keďže ešte vtedy neexistovali také digitálne zariadenia, ako MP3 prehrávače, ktoré mali v sebe aj možnosť nahrávania FM rádiového vysielania. Až neskôr som začal používať MP3 prehrávač a niektoré rozhlasové hry som si začal s kamarátmi vymieňať. Do rúk sa nám dostali aj rôzne rozprávky, či to bol Opus, alebo A.L.I. Bratislava. Neskôr vznikli rôzne databázy, kde boli uvedené informácie o hovorenom slove, či to boli vtipy, rozprávky, alebo rozhlasové hry. Boli to iba informácie, kto režíroval tú, či onú rozhlasovú hru, účinkoval tam, so zvukom sa hral, či hudbu vyberal, alebo komponoval do niektorej rozhlasovej hry, rozprávky ATĎ.

Pokiaľ to bude možné, poskytnem tu aj nejaké tie biografické údaje o hercoch a herečkách. Budú tu aj rôzne komentáre ľudí, ktorí nevidia a s ktorými sme rozoberali rôzne hlasy. Medzi nimi boli aj hlasy hercov, ku ktorým odzneli rôzne poznámky. Niektoré z nich určite budú stáť za to, no osoby, ktorých sa budú týkať už môžu mať rodiny a je to skôr iba akási predstava a pocit z hlasu, ktoré spomínané osoby budú mať. Takže, máte sa na čo tešiť. Vy, moji čitatelia, ale hlavne dabéri, či herci. Možno si zoberiem vás na mušku aj v dvojiciach a vtedy už všetko jedno nebude. Je to len môj pohľad, takže keby sa to vás dotklo, pochopím to.